logo_2x.png

פשוט להפגש

תודה רבה 💖 

שהשתתפת בשלב מרכזי בפיתוח המוצר שלנו.

*אם קיבלת את ההודעה הזו כחלק מקבוצה, שולח ההודעה חלק מצוות הנסיינים שלנו אז בבקשה אל תספרו לשאר חברי הקבוצה 🙏 הוא יודיע לכם בסוף הניסוי.

 אם תרצו לשמוע עלינו פרטים נוספים ולתת פידבק, נשמח להיות בקשר:

עזרה

מרכז המידע

Twitter

פייסבוק

נגיף הקורונה

הורדה

Mac/PC

‏Android

iPhone

חברה

אודות
קריירה
מרכז המותג
שמרו על קשר
בלוג
סיפורים של SavyApp

SavyApp

מאפיינים

אבטחה

הורדה

SavyApp Web

עסק

פרטיות